Teenused

Kaeve - ja planeerimistööd

Pakume nii väikeste, kui ka suuremate masinatega erinevaid pinnasetöid.

Reovee käitlussüsteemid

Paigaldame septikuid, biopuhasteid, reoveemahuteid ja pumplaid. Rajame toimiva imbsüsteemi.

Veoteenus ja täitematerjalid

Pakume veoteenust ja organiseerime objektile vajaliku täitematerjali. Aitame materjalide koguste arvutamisel.

Nõuanded ja muud abiteenused

Tööde planeerimine. Nõustame ja selgitame välja mittetoimivate reoveesüsteemide ja imbsüsteemide probleemid.

OÜ Ipmet

Registrikood: 11946329

Aadress: Pargi tn 13-5 Haapsalu linn, Haapsalu linn Lääne maakond 90506

E – post: ipmet@ipmet.ee

Telefon: 5590 9494